2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı

Ders Programı


ACTS 2015-2016 Güz Dönemi Final Programı

2014-2015 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
Ders Kodu ve Adı   Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
STAT 222 Olasılık Teorisi II 02.07.2015 11:00 Y 606
STAT 102 Genel İstatistik II 03.07.2015 14:00 Y 606

2014- 2015 Bahar Final Programı

Aktüerya Bilimleri Bölümü

Aktüerya programı Türkiye’de alanında İngilizce eğitim veren ilk ve tek lisans programıdır. Sigorta sektörünün giderek güçlendiği, kısa zaman öncesine kadar devlet kurumları tarafından yüklenilen sorumlulukların özel şirketlere devredilmesi ve Finans piyasasının sigorta fonlarına yoğun ilgisi Aktüerya uzmanlarına bugün ve artan ölçeklerde gelecekte ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Küresel ekonominin egemen olduğu, finansal dengelerin yaşamsal önem taşıdığı günümüzde sigortacılık, uluslararası finans ve risk analizi, risk yönetimi, aktüerya bilimleri, borsa ve para banka yönetimi alanlarında bilimsel yöntemlerin uygulanması ve yine bu alanlarda gereksinim duyulan yeni bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi giderek artan bir değer taşımaktadır.

“Aktüerya Bilimleri” programı, Fen Edebiyat Fakültesindeki İstatistik ve Matematik bölümleriyle ilişki ve işbirliği içindedir. Öğretim planının ilk iki yılında yer alan dersler İstatistik ve Matematik bölümleriyle ortak olarak yürütülmektedir. Programın üçüncü ve dördüncü yıllarında okutulacak olan dersler ise bölüme özgü olup halen Fakültemizin İstatistik, Matematik, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinde ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca yandal veya çift anadal olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler için bu bölümler arasında fırsat tanınmaktadır.

Kariyer Olanakları
Yaşar Üniversitesi Aktüerya programı Türkiye’de alanında İngilizce eğitim veren ilk ve tek lisans programıdır. Sigorta sektörünün giderek güçlendiği, kısa zaman öncesine kadar devlet kurumları tarafından yüklenilen sorumlulukların özel şirketlere devredilmesi ve Finans piyasasının sigorta fonlarına yoğun ilgisi, Aktüerya uzmanlarına bugün ve artan ölçeklerde gelecekte ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Türkiye’de 2008 yılından itibaren sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren her şirkette aktüerler bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bugün sicile kayıtlı yalnızca 114 aktüer bulunmaktadır. Dolayısıyla mezunlarımız başlangıçta sigorta şirketlerinin aktüerya departmanlarında kariyere başlayabilecekleri gibi, borsa ve bankacılık sektörü, uluslararası finans ve risk analizi, risk yönetimi alanında özel sektör ve kamuda ilgili departmanlarda kolaylıkla istihdam olanakları bulacaklardır.